Partnerské produkty


ProORDER
Systém ProORDER je kľúčovým nástrojom riadiacich pracovníkov obchodných
oddelení v prípade ak má výroba spoločnosti zákazkový charakter. ProORDER
je zameraný na proces evidencie zákaziek vrátane kompletného ponukového
procesu (evidencia, tvorba a vyhodnocovanie ponúk), členenie zákaziek,
sledovanie okamžitého stavu rozpracovaných zákaziek vo vecnom a finančnom
vyjadrení. Je vhodný najmä pre firmy orientované na priamy výkon prác či už je
to formou subdodávok čiastkových riešení, subdodávkok prác (napr. montáží) a
realizáciu vlastných riešení. Viac informácií o uvedenom systéme nájdete na
www.is4h.sk alebo osobne v našej prevádzke.ProDEAL
Systém ProDEAL je riešenie elektronizácie a automatizácie produkčného
systému na sledovanie a vyhodnocovanie obchodných procesov prebiehajúcich
v distribučných firmách, ktoré sa zaoberajú rozvozom tovarov z centrálnych
skladov k spotrebiteľom a ich predajom prostredníctvom dopravných
prostriedkov alebo dislokovaných pracovísk ako samostatných skladov tovaru.
Systém zabezpečuje aj možnosť poskytovať k predaju tovarov súvisiace služby.
Systém je koncipovaný ako set centrála (ľubovolný počet užívateľských staníc
v sieti) a súbor jednoužívateľských staníc určených pre rozvoz a predaj.
Centrála slúži na definíciu základných parametrov systému (užívatelia, cenníky,
rozvozové linky, sklady a iné) ako aj kompletné spracovanie vrátane všetkých
predajných aktivít a centralizáciu dát. Stanica je mobilné pracovisko, ktoré
umožnuje definovať objednávky, dodacie listy a následný predaj.

Viac informácií o uvedenom systéme nájdete na www.is4h.sk alebo osobne
v našej prevádzke.