Popis programu


CAIS-Bakery
CAIS-Bakery resp. CAIS-Pekáreň je programový balík určený pre pekárenské výrobne,
ktorý rieši automatizáciu procesov od príjmu surovín cez normy výrobkov, objednávky,
výrobné príkazy, expedíciu, dodacie listy, fakturáciu až po prevod do účtovníctva.
CAIS-Bakery je priamym pokračovaním DOS programov TAVIP-PEKAREN. Obsahuje
všetky ponuky, možnosti a špecifiká pekárskeho odbytu a výroby, ktoré boli implementované
do pôvodného programu PEKÁR počas jeho 20 ročnej prevádzky.

V programoch sú uplatnené špecifiká pekárskeho:

- odbytu – linky rozvozu, objednávka a dodací list, fakturácia za zvolené obdobie (denná,
týždenná, dekádna), zberné faktúry (spoločná faktúra za viac odberateľských miest), vrátené
výrobky, hlásenia expedícii, špeciálne požiadavky obchodných reťazcov

- výroby – krátkodobý výrobný cyklus, časové rozdelenie objednávok podľa nakládky linky,
výrobné príkazy na prípravu cesta, výrobné príkazy na jednotlivé druhy výrobkov, žiadanky
na výdaj surovín podľa smeny a skupiny výrobkov, dopredné a spätné normovania spotreby
surovín, dvojstupňové normovania na úroveň polotovarov a surovín


Automatické účtovanie
CAIS-Bakery je prepojený s databázou účtovníctva v CAIS€ a umožňuje prenos účtovných
dokladov. CAIS€ je navrhnutý pre užívateľov, ktorí nemusia mať veľké skúsenosti s obsluhou
počítačov. Používateľské rozhranie je vytvorené s ohľadom na skutočné papierové dokumenty.
Systém je ľahko ovládateľný pomocou klávesnice aj myši. CAIS€ automaticky zaúčtuje doklady
z nákupu, predaja, pokladne, skladu, obchodu a majetku ihneď ako ich vytvoríte. Je to úplne
jednoduché aj pre užívateľa bez znalostí účtovníctva. Stačí vybrať vhodnú predkontáciu, o
ostatné sa postará program.


Modulárny systém
CAIS-Bakery je určený pre široký okruh používateľov podľa zvolenej konfigurácie od malých
firiem s menším objemom a frekvenciou toku dát až po firmy členené organizačne na miestne
vzdialené strediská so zložitým tokom dát. Celý systém je rozdelený na samostatné moduly.
Nemusíte si kupovať celý systém. Vyberte si len časti, ktoré naozaj potrebujete. Ostatné
moduly si môžete kedykoľvek doplniť.


Práca v sieti
CAIS-Bakery podporuje prácu v sieti. To znamená, že viacero používateľov môže naraz
vystavovať faktúry, pracovať s odbytom alebo výrobou bez toho, aby sa obmedzovali.


Minimálne nároky na prevádzku CAIS-Bakery
- PC s procesorom typu Pentium (alebo kompatibilné)
- Operačný systém Windows XP a novší (napr. Windows 8)
- 512 MB RAM, doporučené 2 GB RAM
- 20 až 100 MB priestoru na HD (v závislosti od nainštalovaných modulov a verzie CAIS)
- mechanika CD-ROM alebo USB vstup
- grafická karta s rozlíšením VGA alebo vyšším
- monitor s rozlíšovacou schopnosťou min. 800x600
- myš alebo iné kompatibilné ukazovacie zariadenie