Služby

Servis
Spoločnosť poskytuje služby súvisiace s predajom programových
produktov, ako sú inštalácia, školenie používateľov, poradenstvo,
hot-line, on-line vzdialený prístup, autorský dozor, servisná údržba dát,
legislatívna údržba programov. Na základe analýzy potrieb používateľov
upravujeme programové vybavenie na mieru, dopĺňame nové výstupy
alebo prepojenia s produkčnými systémami.


Poradenstvo
Spoločnosť poskytuje komplexné ekonomické služby: podnikateľské,
organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva so
zabezpečením auditu. Poradíme pri optimalizácii firemných procesov a
výbere vhodného programového vybavenia.


Vedenie účtovníctva
Spoločnosť poskytuje vedenie podvojného i jednoduchého účtovníctva a
to buď externe alebo priamo u zákazníka na jeho technickom a programovom
vybavení. Poradenstvo súvisiace s ekonomickou a účtovnou činnosťou, vrátane
optimalizácie týchto procesov je samozrejmosťou. Keďže spoločnosť
spolupracuje s viacerými audítorskými spoločnosťami, vieme zabezpečiť aj
príslušný audit.


Projekty informačných systémov
Efektívne zavedenie informačného systému do firmy, alebo zmena či
rozšírenie informačného systému už existujúceho, vyžaduje vykonať široký
komplex činností, ktoré obsahujú nielen programové a technické riešenia, ale
i organizačné zásahy, vypracovanie smerníc a školenie personálu. Ide o
komplexnú činnosť, ktorej úspešnosť sa výrazne zvyšuje, ak je vykonávaná
plánovite podľa vopred schváleného projektu a harmonogramu. Pre náročných
zákazníkov ponúkame vypracovanie takéhoto projektu ešte predtým, ako sa
rozhodnú pre vykonanie konkrétnych nezvratných krokov, ako je napr.
zakúpenie technického alebo programového vybavenia.