Popis programu CAIS€


CAIS€ je integrovaný ekonomický informačný systém s podvojným účtovníctvom.
Optimalizuje administratívnu a účtovnícku prácu, zabezpečuje okamžitý prehľad
o stave firmy. Samozrejmosťou je výpočet DPH i miezd zamestnancov a tlač
všetkých dokladov, kníh a výkazov aj kedykoľvek spätne. Údaje za celé účtovné
obdobie, ktoré je voliteľné a prvých šesť mesiacov nasledujúceho obdobia sú
okamžite k dispozícii. Údaje predchádzajúcich období sú v rýchlo dostupných
archívoch.

Automatické účtovanie
CAIS€ je navrhnutý pre užívateľov, ktorí nemusia mať veľké skúsenosti s
obsluhou počítačov. Užívateľské rozhranie je vytvorené s ohľadom na skutočné
papierové dokumenty. Systém je ľahko ovládateľný pomocou klávesnice aj myši.
CAIS€ automaticky zaúčtuje doklady z nákupu, predaja, pokladne, skladu,
obchodu a majetku ihneď ako ich vytvoríte. Je to úplne jednoduché aj pre užívateľa
bez znalostí účtovníctva. Stačí vybrať vhodnú predkontáciu, o ostatné sa postará program.

Pohodlný výpočet DPH
V CAIS€ nemusíte ručne vyhľadávať dodávateľské faktúry alebo pokladničné
doklady s nárokom na odpočet dane. Program si ich nájde sám. Podľa dátumu
a výšky úhrady spoľahlivo vypočíta daň na vstupe i výstupe. Celé daňové
priznanie aj s podkladmi môžete mať hotové za niekoľko minút.

Modulárny systém
CAIS€ je určený pre široký okruh používateľov podľa zvolenej konfigurácie od
malých firiem s menším objemom a frekvenciou toku dát až po firmy členené
organizačne na miestne vzdialené strediská so zložitým tokom dát. Celý systém
je rozdelený na samostatné moduly. Nemusíte si kupovať celý systém. Vyberte
si len časti, ktoré naozaj potrebujete. Ostatné moduly si môžete kedykoľvek doplniť.

Spracovanie až 1000 firiem
Ak si zakúpite multilicenciu, môžete na jednej inštalácii CAIS€ spracovávať 2 ale i
1000 samostatných firiem. V systéme pritom dokážete účtovať hospodárske aj
nezárobkové organizácie.

Práca v sieti
CAIS€ podporuje prácu v sieti. To znamená, že viacero používateľov môže naraz
vystavovať faktúry, pracovať so skladom alebo účtovať bez toho, aby sa obmedzovali.

Čítačka čiarových kódov
Program umožňuje pohodlnú prácu v sklade s čítačkou čiarových kódov
a automatickým prenosom údajov do príslušných dokladov.

Minimálne nároky na prevádzku CAIS€
- PC s procesorom typu Pentium (alebo kompatibilné)
- Operačný systém Windows XP a novší (napr. Windows 7)
- 512 MB RAM, doporučené 2 GB RAM
- 20 až 100 MB priestoru na HD (v závislosti od nainštalovaných modulov a verzie CAIS€)
- mechanika CD-ROM alebo USB vstup
- grafická karta s rozlíšením VGA alebo vyšším
- monitor s rozlíšovacou schopnosťou min. 800x600
- myš alebo iné kompatibilné ukazovacie zariadenie