Zameranie

Spoločnosť vyvíja, udržiava a predáva rad vlastných programových produktov
s názvom CAIS. V súčasnosti ponúka nasledovné verzie týchto produktov:


CAIS€ je integrovaný ekonomický informačný systém s podvojným účtovníctvom.
Optimalizuje administratívnu a účtovnícku prácu, zabezpečuje okamžitý prehľad
o stave firmy.


CAIS-Bakery je programový balík pre pekárne, ktorý rieši automatizáciu procesov
od príjmu surovín cez normy výrobkov, objednávky, výrobné príkazy, expedíciu,
dodacie listy, fakturáciu až po prevod do účtovníctva.


CAIS-Order je zameraný na sledovanie evidencie zákaziek, ich členenie, sledovanie
okamžitého stavu rozpracovaných zákaziek vo vecnom a finančnom vyjadrení.

Spoločnosť predáva aj produkty iných spolupracujúcich firiem, pokiaľ
sú tieto vhodné pre optimalizáciu firemných procesov zákazníkov.
Jedná sa najmä o produkty:


ProORDER, ktorý je kľúčovým nástrojom riadiacich pracovníkov obchodných
oddelení v prípade ak má výroba spoločnosti zákazkový charakter.


ProDEAL je riešenie elektronizácie a automatizácie produkčného systému
na sledovanie a vyhodnocovanie obchodných procesov prebiehajúcich
v distribučných firmách, ktoré sa zaoberajú rozvozom tovarov z centrálnych
skladov k spotrebiteľom a ich predajom.


Spoločnosť poskytuje služby súvisiace s predajom uvedených produktov,
ako sú inštalácia, školenie používateľov, poradenstvo, hot-line, on-line
vzdialený prístup, autorský dozor, servisná údržba dát, legislatívna údržba
programov. Na základe analýzy potrieb používateľov upravuje programové
vybavenie na mieru.


Spoločnosť poskytuje komplexné ekonomické služby: podnikateľské,
organizačné, ekonomické a účtovné poradenstvo, vedenie účtovníctva
so zabezpečením auditu.